Educació Infantil i Primària

 

A Can Solà podem oferir diferents eixos d'animació per organitzar les activitats segons les edats i els interessos l'escola.

Cada centres d'interès aborda una temàtica diferent sobre la qual girarà tota l'estada a la casa.