Treballs de síntesi ESO

Can Solà ha desenvolupat projectes per realitzar els següents treballs de síntesi:

Les activitats proposades s'adapten a les necessitats reals del grup-classe i permeten treballar de manera individual i en equip diferents matèries curriculars:

D'aquesta manera, es pot avaluar fins a quin punt s'han assolit els objectius establerts pel centre en la seva programació.

Creiem que la clau és desenvolupar les competències en un entorn lúdic i cultural diferent a l'aula, en plena natura. Així, l'alumnat compren millor que, a la realitat, els continguts estan interrelacionats i que no són pas segmentats i dividits en matèries.

La casa de colònies Can Solà facilita els dossiers de suport per als docents, materials didàctics per a l'alumnat (segons les àrees temàtiques), i ofereix serveis i instal·lacions, així com activitats alternatives (com ara esports d’aventura o visites guiades) adequades per a que es pugui treballar de forma transversal els diversos conceptes implicats, durant i després de l'estada.

Activitats que es porten a terme durant l'estada: