Avís legal i Protecció de Dades

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB www.cansola.cat
 

Data del document: Gener 2016
Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals d'ús per part dels USUARIS que accedeixin al lloc web www.cansola.cat
propietat de LLEPAFILMS, S.L. (a partir d'ara EL PROPIETARI) amb CIF B-63595953 , amb domicili a Can Solà, veïnat de Can Bells, bústia 76, 17183 Sant Dalmai (Vilobí d'Onyar), Girona. L'accés al lloc web del PROPIETARI implica sense reserves l'acceptació de les presents Condicions Generals d'ús.. L'accés al lloc web implica sense reserves l'acceptació de les presents Condicions generals d’ús. Per a qualsevol aclariment i per contactar amb els responsables de la web, podeu enviar un correu electrònic a l’adreça info@cansola.cat

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

Les presents condicions generals d'ús es posen a disposició de l'usuari en el lloc web www.cansola.cat amb caràcter permanent podent tot usuari arxivar-les, imprimir-les i, per tant, estar prèviament informat de les mencionades condicions. Així mateix, les presents condicions generals es reiteren cada vegada que un USUARI es subscriu al lloc web a través del formulari habilitat per a aquest efecte, es subscriu al butlletí de notícies o sol·licita qualsevol mena d'informació. En aquest sentit, l’USUARI expressa la seva acceptació de les condicions mitjançant un clic a l’opció ‘He llegit i accepto les condicions”. L'USUARI declara ser major d'edat i haver llegit, entès i acceptat les presents condicions.

2. OBJECTE LLOC WEB www.cansola.cat

El lloc web www.cansola.cat ha estat realitzat per posar a disposició de l'USUARI informació relacionada amb les activitats i serveis que es presten a la casa de colònies Can Solà.

3. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

La utilització del lloc web no comporta l'obligatorietat d'inscripció o registre de L'USUARI. Aquest només haurà d’informar de dades bàsiques en cas de subscriure's per publicar continguts, rebre el butlletí de notícies, interaccionar sobre els diferents continguts o sol·licitar qualsevol mena d'informació. Les condicions d'accés i ús del lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe.

L'USUARI es compromet a fer un bon ús del lloc web. Queden per tant prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual… Expressament i sense caràcter taxatiu queden prohibides les següents actuacions:
Dur a terme accions que puguin produir en el lloc web o a través d'aquest per qualsevol mitjà qualsevol mena de dany als sistemes dels promotors de la web o a tercers.
Realitzar sense la deguda autorització qualsevol mena de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius no sol·licitats ("spaming") o l’enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").

Així mateix queda expressament prohibida la utilització de programes dissenyats amb la finalitat de causar problemes o atacs a la xarxa. També queda expressament prohibit intentar posar a prova la seguretat dels servidors realitzant qualsevol mena d'entrada o acció que no resulti estrictament necessària per al gaudi per part de l'usuari.

Els promotors de www.cansola.cat podran interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals (veure clàusula setena).

4. CONTINGUTS

Els continguts incorporats al lloc web han estat elaborats i inclosos per: EL PROPIETARI, utilitzant fonts internes i externes. Per això, EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

Els USUARIS, a través de col·laboracions o introducció voluntària de continguts, sent aquests els únics responsables d’aquests continguts i quedant expressament exempt EL PROPIETARI de tota responsabilitat que se’n pugui derivar. Persones físiques i jurídiques alienes al PROPIETARI, bé a través de col·laboracions que s'insereixen directament al lloc web, bé a través d'enllaços o links, sent aquestes les úniques responsables dels continguts així introduïts i quedant expressament exempt EL PROPIETARI de tota responsabilitat.

A més, a través del lloc web es posen a disposició de L'USUARI productes i serveis de tercers destinats a ser comercialitzats, bé a través d'enllaços als llocs web d'aquests tercers o bé introduïts directament al lloc web i que estaran subjectes a les Condicions Generals i particulars. EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts relatius als serveis oferts per tercers aliens i queda expressament exempt de tota mena de responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar de la falta o errors en les característiques dels serveis que puguin oferir aquests tercers. El PROPIETARI no és part en cap cas en la relació contractual entre L'USUARI, i el tercer a qui li pugui li sol·licitar serveis.

L'USUARI que vulgui establir un enllaç al seu lloc web al lloc web del PROPIETARI no farà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions, serveis o productes posats a disposició en l'esmentat lloc web.

Concretament L'USUARI que introdueixi un enllaç o link es compromet a: No destruir, danyar o alterar de qualsevol manera els continguts, serveis o productes posats a disposició de L'USUARI al lloc web www.cansola.cat.

No declarar que els promotors de www.cansola.cat assumeixen la supervisió de l'enllaç o dels continguts de la mateixa web de L'USUARI que introdueix un link al lloc web www.cansola.cat en el seu propi lloc web. EL PROPIETARI no serà responsable en cap cas dels continguts o serveis de la web de L'USUARI, on s'hi inclogui un enllaç o link al lloc web d'EL PROPIETARI.

No incloure en el seu propi lloc web la marca, nom comercial o qualsevol signe distintiu pertanyent a EL PROPIETARI sense la prèvia autorització d’aquest.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

5.1. Informació a l'usuari de l'existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades personals

En relació amb les dades de caràcter personal de L'USUARI en els formularis que hi ha a www.cansola.cat, EL PROPIETARI compleix estrictament la normativa vigent establerta a la llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i altra legislació que la desenvolupa i informa a l’USUARI que les referides dades seran incloses dins d'un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant L'USUARI consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions generals a aquest tractament.

5.2. Finalitat de les dades

EL PROPIETARI recull determinades dades personals que són introduïts per L'USUARI lliurement en un formulari amb la finalitat que el PROPIETARI pugui enviar-li el butlletí de notícies, així com d’altres serveis, publicitat inclosa. L'USUARI també introdueix les seves dades per poder accedir a la zona privada de la web www.cansola.cat des de la qual pot publicar, personalitzar i interactuar amb els continguts. L'USUARI també introdueix les seves dades per poder participar en concursos i promocions. Per a qualsevol acció que requereixi l'enviament de dades personals (la publicació de continguts, sol·licitud d'informació, contacte, participació en concursos etc.) l'usuari ha de marcar la casella corresponent i acceptar aquestes condicions generals d'ús. Contràriament l'acció requerida serà impossible.

EL PROPIETARI també pot incloure ofertes comercials als butlletins de notícies per a l'enviament del qual és necessari que L'USUARI hagi facilitat prèviament al PROPIETARI la seva adreça de correu electrònic a través dels formularis habilitats per aquesta finalitat. EL PROPIETARI també recull l'adreça de correu electrònic de L'USUARI quan aquest es posa en contacte per aquest mitjà directament amb el PROPIETARI per realitzar consultes, és a dir, sense utilitzar els formularis de contacte. EL PROPIETARI informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades per les finalitats anteriorment descrites.

5.3. Obligatorietat de la introducció de les dades

Per accedir al lloc web del PROPIETARI www.cansola.cat no és necessari aportar cap dada. No obstant, per dur a terme sol·licituds d'informació o realitzar la sol·licitud d'un servei concret sí que és necessari que l'usuari aporti dades en els formularis existents al lloc web per les finalitats anteriorment descrites. Els camps en què hi figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser coberts la conseqüència és la impossibilitat de prestar el servei que es pretén contractar o la impossibilitat d'enviar la sol·licitud d'informació. El registre de l'usuari també és opcional. Mitjançant aquest l'usuari té la possibilitat de publicar continguts i accedir a opcions reservades per usuaris registrats.

5.4. Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L'USUARI que introdueixi les seves dades personals als formularis d'alta o que faciliti la seva adreça de correu electrònic directament per realitzar consultes o participar en promocions i concursos tindrà ple dret a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i l'oposició en qualsevol moment fent una sol·licitud a info@cansola.cat, o per correu postal a… acompanyant sempre a la sol·licitud una còpia del NIF del titular de les dades. En tot cas, EL PROPIETARI es compromet a cancel·lar les dades personals que es recullen quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per les finalitats per les quals van ser recollides.

5.5. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades és, que ha inscrit degudament els seus fitxers a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

5.6. Cessió de dades

No hi ha cap cessió de dades a tercers excepte en aquells casos que sigui imprescindible per a realitzar l'acció requerida, per exemple l'obtenció d'un premi o descomptes especials cedits per tercers, en cas que el tercer hagi de verificar l'identitat de l'USUARI. EL PROPIETARI només utilitza les dades per les finalitats descrites en la clàusula 5.2. i no cedeix dades a cap altra companyia excepte en el cas anteriorment descrit. EL PROPIETARI informa L'USUARI que mitjançant l'adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre L'USUARI i EL PROPIETARI, el desenvolupament, compliment i control de la qual implica la comunicació necessària d'aquestes dades.

5.7. Seguretat

EL PROPIETARI assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures de seguretat a fi d'evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant EL PROPIETARI no serà responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant de dades personals quan aquestes se'n derivin: bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que resulti impossible detectar-lo o impedir-ho encara adoptant les mesures segons l'estat de la tecnologia actual, o bé d'una falta de diligència de L'USUARI quant a la guàrdia i custòdia de les seves dades personals.

5.8. Utilització de cookies

EL PROPIETARI utilitza cookies per obtenir informació i fer anàlisis estadístics sobre l'ús del lloc web www.cansola.cat – que sempre es pot també consultar i utilitzar de forma anònima – i per permetre el funcionament d'alguns serveis. Les cookies que utilitza EL PROPIETARI són anònimes i no es refereixen a les dades personals de L'USUARI ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a les dades que L'USUARI pugui tenir al seu disc dur. La identitat de L'USUARI no és mai inserida directament en la cookie i per tant no és interceptable. En tot cas, si L'USUARI desitja que no s'instal·lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-ho encara que és possible que alguns serveis deixin de funcionar correctament a la web del PROPIETARI. Per a més informació sobre aquest aspecte, consulta la nostra Política de Cookies

5.9. Veracitat de les dades

L'USUARI és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la seva rectificació si fos necessari.

5.10. Spamming o enviament de correus no sol·licitats

EL PROPIETARI és absolutament contrari a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes.

6. RESPONSABILITAT del PROPIETARI

6.1. Errors en les connexions, cas fortuït i força major

EL PROPIETARI no serà responsable dels errors, endarreriments en l'accés, endarreriments en el sistema o qualsevol anomalia que pugui sorgir en relació amb problemes de caràcter general a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major o qualsevol altra contingència totalment imprevisible i, per tant aliena a la bona fe de l'empresa. EL PROPIETARI es compromet a mirar de solucionar aquestes incidències posant tots els mitjans al seu abast i oferint tot el suport necessari a L'USUARI per solucionar les incidències de la forma més ràpida i satisfactòria possible. Així mateix EL PROPIETARI no serà responsable dels errors que per aquestes causes es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transicions incompletes de manera que no garanteix que el lloc web estigui en tot moment operatiu quan es degui a qüestions no imputables a EL PROPIETARI o que aquestes no es puguin resoldre amb els mitjans que estan al seu abast.

6.2. Ús del lloc web

EL PROPIETARI no serà responsable en cap cas pels errors o danys produïts per l'ús ineficient i de mala fe del servei per part de L'USUARI.

7. RESPONSABILITAT de L'USUARI

Bon ús del servei
L'USUARI està obligat a fer un bon ús del servei i per tant a no utilitzar-lo de mala fe per a qualsevol pràctica que estigui prohibida per la llei o rebutjada pels usos mercantils. EL PROPIETARI queda facultat per mitjà de les presents condicions generals d'ús, a partir del moment que tingui coneixement fefaent de la realització per part de L'USUARI de qualsevol actuació o ús il·legal en general, a posar en coneixement de les autoritats competents aquestes circumstàncies i donar de baixa L'USUARI o restringir-li l'accés al lloc web del PROPIETARI. L'USUARI serà l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers perjudicats directament per L'USUARI davant Jutjats o altres organismes, assumint aquest totes les despeses, costos i indemnitzacions que, en el seu cas, pugui assumir EL PROPIETARI si la reclamació és dirigida contra aquest. Així mateix, EL PROPIETARI col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment que tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita, especialment en l'àmbit de continguts introduïts per L'USUARI que puguin vulnerar drets o interessos legítims del PROPIETARI o de tercers.

8. DRETS D'AUTOR I MARCA

El lloc web del PROPIETARI – els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web – es troba plenament protegit pels drets d'autor, i queda expressament prohibida qualsevol reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés del PROPIETARI. Els drets de propietat intel·lectual dels continguts introduïts per tercers corresponen a aquests que afirmen ser els autors dels mateixos i cedeixen els drets de reproducció i comunicació al PROPIETARI per difondre'ls a través del seu lloc web.

9. PUBLICITAT BASADA EN CONTINGUTS

El lloc web del PROPIETARI inclou publicitat pròpia i de xarxes publicitàries i altres programes d’afiliació. Per mostrar aquest contingut publicitari es fan servir cookies amb la finalitat d'oferir continguts publicitaris en consonància amb els hàbits de navegació i ús del lloc web del PROPIETARI per part de L'USUARI. Cada xarxa publicitària té la seva pròpia política de privacitat.

10. PARTICIPACIÓ EN CONCURSOS I PROMOCIONS

El lloc del PROPIETARI organitza periòdicament concurs i campanyes de promoció per premiar la fidelitat dels seus usuaris. Per tal de poder participar en aquests concursos i promocions és imprescindible que l'USUARI estigui registrat en el lloc web de EL PROPIETARI o estigui subscrit al servei de newsletter del mateix. En cas contrari no serà possible la participació. EL PROPIETARI informa que tractarà aquestes dades de la mateixa forma que qualsevol altra dada que L'USUARI introdueix en els formularis del lloc web de EL PROPIETARI, conservant l'USUARI en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició tal com s'especifica en la clàusula 5.4. EL PROPIETARI només cedirà les dades de l'USUARI a tercers en cas que sigui imprescindible per poder comprovar l'identitat de l'USUARI quan aquest hagi obtingut un premi o promoció especial cedit per un tercer. En els concursos i promocions no poden participar els col·laboradors del lloc web de EL PROPIETARI ni els seus familiars directes.

11. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Específicament estan subjectes al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002 d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals seran competents els Jutjats i Tribunals de Girona, renunciant expressament L'USUARI a qualsevol altre fur que li pugui correspondre. En una primera instància, però, les parts es comprometen a tractar qualsevol controvèrsia o conflicte mitjançant un procés de mediació amb l'objectiu de resoldre-ho i amb la possibilitat de fer-ho sense haver d'arribar a l'Administració de Justícia.

12. DIVERSOS

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Les presents condicions s'exposen únicament en català. EL PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement per part del PROPIETARI.